Πρόταση για ανανέωση προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ

Το παρόν κείμενο αποτελεί πρωτοβουλία – πρόταση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και βασίστηκε στο αποτέλεσμα της Γενικής Συνέλευσης του Φοιτητικού μας Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18/10/2016.

          Στην Συνέλευση αυτή προτείναμε ένα πρόγραμμα σπουδών με βάση τις “κατευθύνσεις”, βασιζόμενοι στην πρόθεση της επιτροπής Προγράμματος Σπουδών να κνηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Διαμορφώσαμε και παρουσιάσαμε στον φοιτητικό σύλλογο ένα πρόγραμμα προς συζήτηση, το οποίο θα είχε συμβουλευτικό ρόλο προς την επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, για να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας έτσι ώστε, έστω και έμμεσα, οι φοιτητές να συμμετέχουν στην αναδιαμόρφωση του προγράμματος. Προφανώς είμαστε αντίθετοι στον αποκλεισμό του φοιτητικού σώματος από την επιτροπή και τη διαδικασία, γι αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε «εξ αποστάσεως». Ο Σύλλογος αποφάσισε πως είναι προς όφελός του φοιτητή ένα ενιαίο εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα. Οφείλουμε, λοιπόν, να παρουσιάσουμε μια πρόταση με αυτά τα στοιχεία ως βασικό άξονα. Προτείνουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα που όχι απλά θα είναι ενιαίο αλλά θα καινοτομεί, θα έχει ενδιαφέρον και θα υπηρετεί την ίδια την Βιολογία. Θεωρήσαμε ότι η καινοτομία δεν είναι οι κατευθύνσεις, αλλά η συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού και η «διατομεακότητα» για να δομηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών εκσυγχρονισμένο, που θα συνδυάζει περιβαλλοντικά και μοριακά στοιχεία και δεν θα τα διαχωρίζει. Για παράδειγμα, ένα μάθημα περιγραφικό (σε έτος μεγαλύτερο του πρώτου) με πληροφορίες που μπορεί κάποιος να βρει στο διαδίκτυο ή να αναζητήσει σε ένα βιβλίο, πρέπει να μειώσει την περιγραφική θεωρία του και να εμπλουτίσει την ύλη με το θεωρητικό τμήμα των εργαστηρίων και να εισαγάγει μοριακά και βιοχημικά στοιχεία σε πειράματα και θεωρία. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, ώστε να φτιάξουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα, κάτι διαφορετικό και σύγχρονο, όχι το πρόγραμμα του 2017, αλλά και του 2030, ένα πρόγραμμα που θα εξυπηρετεί τον μελλοντικό βιολόγο, έναν βιολόγο που θα υπηρετεί τη Βιολογία, μια Βιολογία που θα βελτιώνει την ανθρωπότητα.

Περισσότερα...

Thank you for your upload

Σχολή