Πρόταση ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Βιολογικού για βελτίωση και προσαρμογή στα νέα δεδομένα διαδικτυακής διαδασκαλίας

           Λόγω της αναστολής λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στη χώρα, τις τελευταίες βδομάδες στο Τμήμα μας γίνονται προσπάθειες διαδικτυακής διδασκαλίας. Οι τηλεδιασκέψεις, ωστόσο εμφανίζουν ορισμένα προβλήματα. Κάποια από τα σημαντικότερα είναι η αλληλεπικάλυψη των μαθημάτων, καθώς και η μη ουσιαστική κατανόηση της διδαχθείσας ύλης. Προτείνουμε τα εξής :

  • Να ακολουθήσει το πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου και τα μέλη ΔΕΠ να είναι σε επικοινωνία με την Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος. Για την αναπλήρωση ωρών που έχουν χαθεί σε όλα τα μαθήματα, προτείνουμε να οριστεί πρόγραμμα αναπληρώσεων απο την αρμόδια επιτροπή. Για την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων των αναπληρώσεων με άλλες τηλεδιασκέψεις, προτείνουμε το πρόγραμμα αναπληρώσεων που θα διαμορφωθεί να αφορά απογευματινές ώρες.
  • Τη καθιέρωση, σε όσα μαθήματα είναι εφικτό, βοηθητικών εργασιών. Αυτές μπορούν να έχουν ποσοστό επί του τελικού βαθμού και, τελικά, να βοηθούν τον φοιτητή τόσο στην καλύτερη κατανόηση, όσο και στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής βαθμολογίας.
  • Τέλος, κρίνουμε αναγκαίο να επαναλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι να διατίθενται μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις στο e-class, ώστε οι φοιτητές να έχουν στη διάθεση τους το εκάστοτε μάθημα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Με αυτό τον τρόπο, θα βοηθηθούν και οι φοιτητές οι οποίοι δεν κατάφεραν να συνδεθούν εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων που υπάρχουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Περισσότερα...

Thank you for your upload

Σχολή