Πρόταση ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Βιολογικού για ομαλότερη διεκπεραίωση διαδικασιών για διπλωματικές εργασίες

    Τη δεδομένη χρονική περίοδο, ένα από τα μείζονα θέματα που αφορούν τους φοιτητές του Τμήματος μας είναι η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεπερνούν σε σημαντικό βαθμό τα διαθέσιμα θέματα διπλωματικών εργασιών. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των φοιτητών που αιτήθηκαν είναι περίπου 165, ενώ τα προσφερόμενα θέματα είναι 137. Ως εκ τούτου σημαντική μερίδα φοιτητών θα παραμείνει εκτός επιλογής τόσο στην Α’ όσο και στη Β’ κατανομή.

    Για την ομαλότερη διεξαγωγή των διαδικασιών αίτησης αλλά και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, πρόκειται να καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση που θα αφορά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, θα περιλαμβάνει άμεσες και υλοποιήσιμες προτάσεις και θα κινείται στους παρακάτω άξονες:

  • κριτήρια επιλογής φοιτητών
  • αριθμός προσφερόμενων θεμάτων ΔΕ
  • αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών

    Ωστόσο, καθώς η διπλωματική εργασία, βάσει του προγράμματος σπουδών, συγκαταλέγεται στα υποχρεωτικά μαθήματα και η εκπόνησή της είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου, είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί μια προσωρινή λύση, προκειμένου οι φοιτητές να μην αποκλειστούν από τις διαδικασίες.

    Όσα προτείνουμε παρακάτω, αν και αντιβαίνουν τον κανονισμό που διέπει τις διπλωματικές εργασίες, εν τούτοις φαίνεται να μπορούν να αποτελούν προσωρινές λύσεις στο ζήτημα. Συγκεκριμένα προτείνουμε :

  • τη δυνατότητα διαίρεσης ορισμένων θεμάτων σε 2 ή περισσότερα υποθέματα, έτσι ώστε να διαθέτουν περισσότερες θέσεις για όσους φοιτητές δεν επελέγησαν και 
  • τη δυνατότητα εκπόνησης μιας διπλωματικής εργασίας κατόπιν συνεργασίας 2 φοιτητών, δηλαδή να προσφερθούν 2 θέσεις για ένα θέμα, όπου αυτό είναι εφικτό και βάσει της ευχέρειας του εκάστοτε εργαστηρίου.

    Το θέμα χρειάζεται να συζητηθεί στην επερχόμενη Συνέλευση Τμήματος, που είναι προγραμματισμένη για τις 30/05/2018 και έως τότε να μην ληφθούν οριστικές αποφάσεις 

Περισσότερα...

Thank you for your upload

Σχολή