ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Σχετικά με Εμάς

Η ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος αποτελείται από μια νεοσύστατη ομάδα φοιτητών, που στόχο έχει να εκσυγχρονίσει το Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις ανάγκες της νέας γενιάς. Είμαστε στο πλευρό των φοιτητών και προσπαθούμε συνεχώς με τις προτάσεις, τις ιδέες και τις ενέργειες μας να αναβαθμίσουμε το Τμήμα μας. Κύριο μέλημα μας είναι η σωστή ενημέρωση των φοιτητών και η προώθηση του Τμήματος. Μελλοντικό στόχο αποτελεί η διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων για την καλύτερη ενημέρωση και διεύρυνση γνώσεων των φοιτητών.

Thank you for your upload

Σχολή