ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Σχετικά με Εμάς

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χημικού διανύοντας την 30η της χρονιά σαν πρωτοπόρα δύναμη στο Τμήμα, έχει μακρά ιστορία και πλούσια δραστηριότητα. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χημικού έχει συντελέσει σημαντικά στην αναβάθμιση του Τμήματος μέσα από την πληθώρα προτάσεων που έχει καταθέσει και κατορθώσει να περάσει στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χημικού έχει οργανώσει με επιτυχία ημερίδες, συνέδρια, επισκέψεις, φιλανθρωπικά δρώμενα κ.ά. που στόχο έχουν την ενημέρωση και τη συνεχή επιμόρφωση γύρω από το επιστημονικό γίγνεσθαι, αλλά και την ευαισθητοποίηση του φοιτητή, ενώ παράλληλα μέσω της ενεργής συμμετοχής στις διαδικασίες του συλλόγου, αφουγκράζεται, εκφράζει και στέκεται δίπλα στις ανάγκες των σπουδαστών του Τμήματος. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χημικού δεσμεύεται μοναδικός και ουσιαστικός της στόχος να παραμείνει η αναβάθμιση του Τμήματός και η παροχή κάθε δυνατής συνδρομής στους φοιτητές του.

Thank you for your upload

Σχολή