Υπενθύμιση καταληκτικών ημερομηνιών για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών/τριων σε διεθνείς διαγωνισμούς και Χορήγησης βραβείου σε ομάδες φοιτητών/τριων που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθν

Thank you for your upload

Σχολή