Προκήρυξη επιλογής υπότροφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Β΄ κύκλου (μεταπτυχιακές) και Γ΄ κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022, από τα έσοδα του κληροδοτήματος αφων Ζωσιμά, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Thank you for your upload

Σχολή