Ορισμός εφορευτικών επιτροπών για την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ κ ΕΤΕΠ στην συνέλευση του Τμήματος και τις συνελεύσεις των τομέων του Τμήματος για το ακάδ. έτος 2023-24

Thank you for your upload

Σχολή