Επιλογή Φοιτητή/Φοιτήτριας του ΕΚΠΑ για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα “EU Careers Ambassadors” της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Thank you for your upload

Σχολή