ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ

Στη ΔΑΠ - ΝΔΦΚ Φυσικομαθηματικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στόχος μας, η διευκόλυνση του Φοιτητή

Απόκτηση και Διαχείριση Υλικού

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Επιλέγοντας την ενότητα Σύνδεση από την αρχική σελίδα!

ΕΙΣΟΔΟΣ

Στη συνέχεια εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού που δημιουργήσατε!

ΥΛΙΚΟ

Πλοηγείτε ελεύθερα στο προσωπικό σας αρχείο σημειώσεων και υλικού!

Το Όραμα Μας

Ένα σύγχρονο, φιλελεύθερο και ευρωπαϊκών προδιαγραφών Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Αναβάθμιση Έρευνας

Υψηλό Επίπεδο Σπουδών

Πρωτοπόρες Ιδέες

Ασφαλή Ιδρύματα

Μας συνοδεύουν σε κάθε κίνηση μας!

Οι Αξίες Μας

Ελεύθερη Έκφραση και Διακίνηση Ιδεών και Απόψεων.

Με γνώμονα το συμφέρον του φοιτητή αλλά και την ανάπτυξη του ιδρύματος προτείνουμε καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες για τα φοιτητικά ζητήματα.

Βελτίωση και ανέλιξη του ελληνικού πανεπιστημίου σε ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Thank you for your upload

Σχολή